תקנון האתר

1. הזמנות
הזמנות מתבצעות באתר www.magavot.co.il.
הזמנות כפופות למגבלות כמות – מינימום ומקסימום.
ההזמנה כפופה למלאי הזמין של www.magavot.co.il בעת ההזמנה.
www.magavot.co.il מבית קנוני שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה על-פי שיקול דעתה, מכל סיבה שהיא.
התיעוד אצל www.magavot.co.il , מהווה הוכחה להזמנה ולביצוע העסקה.

2. משלוח
כל ההזמנות שאושרו על-ידי www.magavot.co.il מבית קנוני יישלחו לכתובת המשלוח שצוינה בעת ביצועה הזמנה.
www.magavot.co.il עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהפריטים יועברו למשלוח תוך שני ימי עסקים לאחר קבלת הזמנה.
ניתן לבצע משלוח רק בתוך תחומי מדינת ישראל ולישובים הישראלים בשטחים שנשלטים על ידיה.

3. וידוא מצב טובין
באחריותכם לוודא את כמות ומצבה טובין מיד בעת קבלת המשלוח
במקרה של נזק, יש להודיע על כך למוביל במקרה של משלוח שליחים, או במייל לכתובת [email protected] במקרה של משלוח דואר רגיל ולהגיש דרישה לפיצוי תביעה במייל כתוב תוך 5 ימים מיום קבלת המשלוח, בצירוף חשבונית ותעודת משלוח חתומה. ככל שהנזק באחריותה של www.magavot.co.il תספק לכם מוצר זהה או תחליפי מיד עם החזרת הטובין הפגום לת.ד 1651 רמת השרון, ישראל. דמי המשלוח יחולו עליכם.

4. החזרות
הנכם זכאים להחזיר אלינו פריטים שרכשתם, וזאת בתוך 14 ימים מיום אספקת ההזמנה.
הטובין יוחזרו באריזתם המקורית (במידת האפשר) ובתנאי שלא נעשה במוצרים כל שימוש ולא נגרם להם שום פגם, כשהמוצרים המוחזרים מלווים בחשבונית הרכישה שלהם.
הוחזרו המוצרים כנדרש, www.magavot.co.il תשיב לכם את הסכום ששילמתם עבורם, לכל היותר תוך 14 יום מיום החזרת הטובין. דמי המשלוח יחולו עליכם, אלא אם ביטולה עסקה נעשה עקב פגם במוצר או אי-התאמה בין המוצר שסופק לבין הפרטים שנמסרו לכם.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010

5. מחירים
המחירים עבור הפריטים שהנכם מזמינים הם המחירים המוצגים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאשרו באישור. המחירים כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח.
דמי המשלוח ייקבעו לפי התעריפים המצוינים באתר במועד ביצוע ההזמנה, כפי שיאושרו באישור.
www.magavot.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ואת דמי המשלוח בכל עת ולבטל הסכם במקרה של טעות, ובכלל זה טעות הדפסה או חישוב. שינוי דמי המשלוח לא יפגע בעסקאות שכבר בוצעו. www.magavot.co.il לא תבטל עסקאות עקב טעות שבוצעה על ידה אלא אם מדובר בטעות שעל פניה מאוד ברורה ונעשתה בתום לב.

6. תשלום
ביצועה של כל הזמנה באינטרנט מותנה בתשלום עבורה במעמד ביצוע ההזמנה.

7. בטחון מידע והגנה על פרטיות
www.magavot.co.il לא תסחור בכל הקשור למידע הקשור בלקוחות שיגיע אליה במהלך מכירת המוצרים לצד שלישי ונוהגת בו בפרטיות הנדרשת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
מערכת הסליקה של האתר של www.magavot.co.il מתופעלת על ידי חברת טרנזילה ולאומיכארד שלהן תקן אבטחה PCI – DSS.

8. הגבלת אחריות
התמונות והמלל שבאתר www.magavot.co.il ובמצגים הכתובים הממחישים ומתארים את המוצרים, אינם מהווים מצג ונועדו לשם המחשה בלבד. www.magavot.co.il לא תהיה אחראית במקרה של טעויות או השמטות בצילומים או במלל המוצגים באתר או בהדפסות השונות.
בכל מקרה אחריותה של www.magavot.co.il לפי תנאים אלה בגין כל תביעה מכל סוג, ובכלל זה לגבי משלוח של מוצרים שנשלחו או שלא נשלחו, לא תעלה על מחיר הרכישה של המוצרים בגינם הוגשה תביעה. www.magavot.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק תוצאתי או עקיף, שנעשה בתום לב ו/או כשהטעות הנובעת מהפרסום על פניה ברורה היטב לצרכן הסביר, גם במידה ואפשרות התרחשותו הייתה ידועה לה או שהיא הייתה יכולה לדעת עליה.

9. כוח עליון
www.magavot.co.il תעשה מאמץ סביר כדי למלא את התחייבותה. www.magavot.co.il לא תהיה אחראית לאיחור או אי-ביצוע של משלוח הנגרמים עקב נסיבות שאינן בשליטתה ובכלל זה, מלחמות, אסונות טבע, שביתות או כל מקרה אחר המונע את הייצור, ההובלה או המשלוח של המוצרים. בכל מקרה כאמור תמלא www.magavot.co.il את התחייבויותיה מוקדם ככל שניתן, ושמורה לה הזכות להקצות כל מלאי מוצרים שנותר ע"פ שיקול דעתה.

10. שירות לאחר מכירה
אם הנכם נתקלים בבעיה כלשהי, או שיש לכם שאלות לגבי המוצר שרכשתם, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות דף צור קשר באתר או לשלוח מייל: [email protected] ו/או לשלוח דואר לקנוני (עו"מ: 025266941) בכתובת: ת.ד 1651,  רמת השרון, ישראל, ו/או בטלפון : 03-6414199.

Facebookpinterestlinkedin